Reference

Dobrá reference je vždy tou nejlepší reklamou. Proto si zde dovolujeme představit několik našich úspěšně dokončených zakázek, které jsou pro naše stálé i budoucí zákazníky důkazem, že za naší prací stojí kvalita, odbornost a profesionalita. To, co říkáme, myslíme vážně a můžeme si za našimi slovy i činy stát.

Pokud potřebujete určitou referenci i k řešení vlastního požadavku či problému, neváhejte nás kontaktovat pomocí jednoduchého formuláře. Obratem vám požadovanou referenci zašleme i s případným kontaktem na osobu, která vám zodpoví, jak spolupráce s námi probíhala a jakou má naše hotová zakázka životnost a kvality.

ceskomoravsky-sterk

HEIDELBERGCEMENT

Skupina HeidelbergCement v České republice tvořená společnostmi Českomoravský cement, a.s., Českomoravský štěrk, a.s. a Českomoravský beton, a.s., je s více než 1 300 zaměstnanci a 100 provozovnami jedním z největších výrobců a dodavatelů stavebních materiálů v ČR. Díky naší dlouholeté tradici a znalosti českého prostředí spolu s technologickým a ekonomickým zázemím naší mateřské společnosti HeidelbergCement  jsme již od roku 1998 nedílnou součástí českého stavebního trhu.

HEIDELBERGCEMENT


eurovia_logo

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejích předchůdců.

Do Skupiny EUROVIA CS patří rovněž lomařská společnost EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. v SR. Díky tomuto pokrytí dokážeme uspokojit zákazníky na celém slovenském a českém trhu. EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 26 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů a 5 pískoven. Působí celkem v desíti krajích České republiky - Libereckém, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Moravskoslezském a částečně v krajích Olomouckém a Vysočina. Sídlo ředitelství je v Liberci.

EUROVIA Kamenolomy, a.s.


cemex

CEMEX Sand, k.s.

Společnost CEMEX Sand, k.s. je součástí skupiny CEMEX, předního celosvětového výrobce a dodavatel betonu a betonových směsí, kameniva, cementu, přísad a dalších stavebních materiálů. CEMEX patří do trojice největších producentů kameniva na světě.

CEMEX Sand, k.s.


kamen_zbraslav

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., vznikla v roce 1994 transformací štěrkovny Zbraslav, jako části bývalého státního podniku Středokámen Praha, se zaměřením na těžbu a zpracování kamene a štěrkopísku.

V současné době společnost provozuje : Kamenolomy: Kamenolom Zbraslav, Kamenolom Sýkořice, Kamenolom Všestary, Kamenolom Bělice, Kamenolom Dobkovičky, Kamenolom Dolní Kounice, Kamenolom Želešice, Kamenolom Předklášteří / Pískovny: Štěrkopískovna Uhy, Štěrkopískovna Ledčice, Štěrkopískovna Mohelnice, Štěrkopískovna Račíněves, Štěrkopískovna Bratčiče, Štěrkopískovna Zálezlice / Betonárny: Betonárna Zbraslav, Betonárna Kněževes, Betonárna Dolní Měcholupy, Betonárna Stodůlky, Betonárna Paskov, Betonárna Přívoz, Betonárna Kytín.

KÁMEN Zbraslav, a.s.


hennlich

HENNLICH s.r.o.

Společnost HENNLICH s.r.o. byla založena v r. 1991 v Litoměřicích (cca 50 km od Prahy), navázala tak na tradici původní firmy založené v r. 1922. Během velmi krátké doby se stala významným dodavatelem nejrůznějších komponentů pro český průmysl.
V České republice pracuje pro společnost více jak 200 zaměstnanců.
HENNLICH s.r.o. je členem mezinárodního holdingu HENNLICH GROUP, který je zastoupen v 20 evropských státech.

HENNLICH s.r.o.


dobet

DOBET, spol. s r.o.

DOBET, spol. s r.o. je ryze česká soukromá společnost, která se zabývá výrobou, dopravou a ukládáním betonových směsí, těžbou a zpracováním stavebních materiálů. Společnost DOBET, spol. s r. o. vlastní a provozuje 4 betonárny, 2 štěrkovny a 3 kamenolomy.

Betonárny nabízí betony dle ČSN, potěry se zaručenou pevností, lehké betony, pěnobetony a polystyrenbetony, speciální betony, potěry, liaporbetony. Všechny betonárny se nachází na území Moravského Slovácka. Naleznete je v Ostrožské Nové Vsi, Uherském Hradišti - Jarošově, Uherském Brodě a ve Vlkoši.

Štěrkovny najdete u sídla firmy v Ostrožské Nové Vsi, nově otevřenou provozovnu pak v nedalekých Polešovicích. Těženou surovinou je zde tříděné přírodní kamenivo (štěrkopísek). Kamenolomy v Ústí nad Labem (lom Mariánská Skála), Krásném Lese ve Frýdlantském výběžku a v Krhanicích nedaleko Benešova.

DOBET, spol. s r.o.


EPH_logo

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING, a.s.

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) je přední středoevropská energetická skupina, působící převážně v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Velké Británii, Polsku a v Maďarsku. Jedná se o vertikálně integrovanou utilitu zahrnující kompletní řetězec činností v odvětví energetiky. Zahrnuje více než 50 podniků z oblasti těžby uhlí, výroby tepla a elektřiny z klasických i obnovitelných zdrojů včetně distribuce těchto energií, stejně jako obchodu s elektřinou, plynem, respektive jejich dodávky koncovým zákazníkům a v neposlední řadě ze segmentu plynárenství.

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING, a.s.


NZPK spol. s r.o.

NZPK spol. s r.o.

Prodej písků, štěrků, kameniva a ukládka zeminy a stavebních odpadů. Udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a úpravě stavebních odpadů - identifikační číslo CZS01904.

NZPK spol. s r.o.


LB_minerals

LB MINERALS, s.r.o.

LB MINERALS, s.r.o. je součástí koncernu LASSELSBERGER. Široké spektrum této společnosti ji řadí mezi nejvýznamnější dodavatele surovin v regionu střední Evropy

LB MINERALS, s.r.o. se zabývá především těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků. Rovněž zajišťuje prodej dalších svých produktů jako je filtrační křemelina, stelivo a štuková omítka. LB MINERALS, s.r.o. v současné době spravuje v rámci České republiky 41 dobývacích prostorů a díky tomu může nabídnout svým zákazníkům široký sortiment surovin, využitelných v mnoha průmyslových odvětvích.

LB MINERALS, s.r.o.


pisek_beton

Písek - Beton, a.s.

Akciová společnost "Písek - Beton" ukončila těžbu písku na lokalitě Veltruby-Hradišťko a zahájila těžbu na nové pískovně Velký Osek 1.
Roční těžba má kapacitu 300 000 tun písku. Vyrábíme písek frakce 0/4mm praný, 0/1mm praný a 0/2mm praný dle ČSN EN 12620, 13043, 13242, 13139. Dále vyrábíme dle PN písek frakce 0/4mm kopaný a písek frakce 0/1mm zahliněný.

Písek - Beton, a.s.


SP_BOHEMIA

Plzeňské štěrkopísky, s.r.o.

Společnost Plzeňské štěrkopísky, s.r.o. byla založena počátkem roku 1996, kdy zahájila těžbu a prodej maltových a omítkových písků poblíž obce Příšov cca 6 km západním směrem od Plzně. Spolu s dalšími sesterskými společnostmi je součástí skupiny SP Bohemia.

Plzeňské štěrkopísky, s.r.o.

ON-LINE online-objednavka OBJEDNÁVKA